Analytiikka

Onko yrityksessänne tai oppilaitoksessanne laiskaa dataa, jota kertyy jatkuvasti, mutta jota ei hyödynnetä vielä kaikessa potentiaalissaan?
Tuntuuko siltä, että päätöksissänne on käytettävissä vain osa siitä tiedosta mitä teillä on, koska tieto on hajallaan eri järjestelmissä ja siiloissa?
Tai ehkä teillä on jo verkkoon kytkettyjä IoT-laitteita, mutta ei vielä hyvää ratkaisua uuden datan hyödyntämiseen.

Data ja analytiikka ovat digitalisaation kulmakiviä. Voimme auttaa teitä hyödyntämään data-analytiikkaa juuri teille tärkeillä toiminnan alueilla, kuten


Tiedolla johtamisen
kehittäminen

Datan hyödyntäminen uudella tavalla päätöksissä ja toimenpiteissä:
- Datan koostaminen eri lähteistä
- Reaaliaikaisten mittaristojen kehittäminen
- Ennusteiden kehittäminen
- Päätöksenteon ja toimenpiteiden työkalut
- Sekä yrityksille että koulutuksen järjestäjille


Nykyisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Verkkoon kytkettyjen IoT-laitteiden ja digitaalisten palveluprosessien datan analytiikka:
- Toiminnan ja tuotannon ohjaukseen
- Laadunvalvontaan ja jäljitettävyyteen
- Ennakoivaan kunnossapitoon
- Asiakaspalveluiden kehittämiseen
- Oppilaitoksen opiskelijoiden tukemiseen


Uusien palveluiden ja ansaintamallien synnyttäminen

Data-analytiikka ja digitalisaatio mahdollistavat uusia palveluita ja toimintamalleja, kuten:
- Laitteiden ja prosessien etävalvontapalvelut
- Ennakoivat huolto- ja varaosapalvelut
- Lisätakuut ja elinkaarihuolenpito
- Tai koko liiketoimintamallin muuttaminen tuotteista palveluihin
Dataklinikka

Monessa organisaatiossa oma osaaminen tai resurssit eivät riitä innovatiiviseen datan hyödyntämiseen, jolla voitaisiin kehittää nykyistä toimintaa ja täysin uusia palveluja datalähtöisesti analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn menetelmillä. Siihen tarpeeseen tarjoamme Dataklinikka-palvelun. Se on kolmivaiheinen projekti, jossa edetään ideasta toteutukseen nopeasti ja pienin askelin, datalähtöisesti.

1

Työpaja

Tavoitteet ja kysymykset datalle

Pidämme kanssanne työpajan, jossa työstämme:
- Tavoitteen valinta ja odotetut hyödyt
- Tärkeimmät käyttötapaukset ja käyttäjät
- Kysymykset datalle
- Käytettävissä olevat tietolähteet ja data


Tämän vaiheen jälkeen on valittu kohde liiketoiminnan datalähtöiselle kehittämiselle ja määritelty ratkaisukonseptin perusteet

2

Data-analyysi

Voiko data vastata kysymyksiin

Teemme työpajan perusteella data-analyysin:
- Analysoitavan käyttötapauksen valinta
- Datan sisältö- ja laatuanalyysi
- Onko datalla edellytyksiä tekoälyn opettamiseen
- Data-analytiikan toteutustavan valinta


Tämän vaiheen jälkeen on hankittu ymmärrys ratkaisun datalähtöiselle toteutettavuudelle

3

Proof-of-Concept

Toteutetaan ja kokeillaan käytännössä

Valitun data-analytiikkaratkaisun PoC:
- Tietomalli, datan putsaus ja jalostaminen
- Datan visualisointi
- Koneoppimisen tai tekoälyalgoritmin kokeilu
- Tilastollinen tarkastelu
- Asiantuntijakatselmukset ja käyttäjäkokeilut

Tämän vaiheen jälkeen on hankittu ymmärrys ratkaisun toimivuudesta käytännössä ja luotu pohja tuotteistamiselle


Tuomme projektiinne monipuolisen osaamisemme ja pystymme dataklinikan jälkeen tarjoamaan teille operatiivisen toteutuksen.

VARAA 15 MIN ESITTELY
Asiakkaat

Tässä esimerkkejä projekteistamme. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää osaamisestamme.

Ammatillisten opintojen läpäisyn parantaminen analytiikan keinoin

Toteutimme analytiikkaa uudella tavalla hyödyntävän järjestelmän, jolla pilotoitiin miten oppilaitos voi auttaa opiskelijoita parantamaan opintojen läpäisyä. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Tredun, Tampereen Seudun Ammattiopiston kanssa.

Tutustu tarkemmin

Palvelukonsepti ammattikorkeakoulun opintojen läpäisyä edistävään ratkaisuun

Kuvaus uudenlaisesta digitaalisesta palvelusta oppilaitoksen ohjaushenkilökunnan käyttöön; miten opinnot etenevät ja ketkä opiskelijoista tarvitsevat ohjausta. Toimintatapojen kehittämisehdotukset ja suositukset arkkitehtuurille ja toteutusteknologioille.

Tutustu tarkemmin


Uusien palvelupakettien määrittely taloushallinnon palveluyritykselle

Sparraus uusien helposti ostettavien palvelupakettien muodostamiseksi aloittaville yrityksille. Palveluiden sisällön ja hinnoittelun määrittely ja testaus uusilla asiakkailla.


Tutustu tarkemmin

Pilviympäristö ja sovellus IoT-ratkaisujen demonstrointiin

Microsoft Azure-alustalle kehitetty pilvipohjainen sovellus, jolla pystytään demonstroimaan erilaisia käyttötapauksia IoT-sensorien tuottamasta datasta.Tutustu tarkemmin

Data-analytiikkakonseptin esiselvitys pilvipalvelun parantamiseksi tekoälyn avulla

Palvelukonseptin rautalankamalli, data-analyysi ja teknologiaesiselvitys ratkaisusta, jolla parannetaan aloitetoiminnan päätösten laatua ja nopeutta soveltamalla tekoälyä pilvipalvelussa.


Tutustu tarkemmin

Voimamittaustuotteen testausdatan analyysien tehostaminen

Projekti, jossa määriteltiin ja osittain jo toteutettiin nykyistä tehokkaammat työkalut ja käytännöt, joilla hallitaan ja analysoidaan voimamittaustuotteen testausdataa. Lisäksi määriteltiin tuotteen suorituskyvyn avainmittarit.

Tutustu tarkemmin

IoT-pilviympäristö ja sovellus pumppaamojen ennakoivaan kunnonvalvontaan - pilotti

Steamlane toteutti kumppaninsa Treon:in kanssa IoT-pilottijärjestelmän Tampereen Veden puhdasvesipumppaamon ja Tampereen Kaupungin hulevesipumppaamon ennakoivaan kunnonvalvontaan.

Tutustu tarkemmin

Dataklinikka ilmanlaadun mittaamiseen kouluissa ja päiväkodeissa

Kolmivaiheinen projekti: 1. Työpaja 2. Data-analyysi 3. Proof-of-Concept, jossa ideoitiin ja kokeiltiin uusia ratkaisuja koulujen ja päiväkotien ilmanlaadun mittaamiseen ja analysointiin.


Tutustu tarkemmin

IoT-pilviympäristö ja sovellus pumppujen ennakoivaan kunnonvalvontaan - pilotti

Steamlane toteutti IoT-pilviympäristön, data-analyysit ja valvontasovelluksen, tukemaan pumppujen ennakoivan kunnonvalvontaratkaisun kehittämistä ja asiakaspilotointia.


Tutustu tarkemmin

ota yhteyttä

  • Osoite: Visiokatu 1, 33720 Tampere, Finland
  • Puh: +358 50 5410775
  • Ari Karppinen, Toimitusjohtaja, Data-analytiikan asiantuntija
  • +358 50 5410775
  • ari.t.karppinen@steamlane.com

  • Miikka Merilahti, Markkinointi, Data-analytiikan asiantuntija
  • +358 50 5816933
  • miikka.merilahti@steamlane.com